COMUNICAT DE PRESĂ, 23 mai 2023

Asociația Profesională a Producătorilor de Cabluri din România încheie un protocol cu Inspecția Muncii dedicat implementării bunelor practici în domeniu

Asociația Profesională a Producătorilor de Cabluri din România (APPCR) anunță semnarea unui Protocol cu Inspecția Muncii, care își propune identificarea și aplicarea celor mai potrivite, eficiente și utile modalități de informare, acțiuni preventive pentru implementarea bunelor practici privind proiectarea, instalarea, exploatarea rețelelor și circuitelor de cabluri electrice, potrivit legislației naționale și europene.

„Prin semnarea Protocolului cu Inspecția Muncii, facem un nou pas important, necesar, pentru implementarea și respectarea standardelor internaționale într-un domeniu crucial pentru infrastructura țării noastre. Salutăm acest parteneriat, care suntem încrezători că se va reflecta în beneficii pe termen lung atât pentru furnizori, cât și pentru beneficiari, cetățenii României”, a declarat domnul Cristian Gheorghe, Președintele APPCR.

„Prin Protocolul încheiat cu APPCR, avem siguranța unui parteneriat ce va conduce evoluția industriei cablurilor într-o direcție aliniată cu standardele necesare pentru a asigura calitatea proiectelor dezvoltate în cadrul acesteia”, a spus Dantes Nicolae Bratu, Inspector General de Stat.

Protocolul are în vedere promovarea conformității privind cablurile electrice, precum și promovarea și sprijinirea transferului de cunoștințe, informații, experiență și expertiză tehnică referitoare la nivelurile de performanță adecvate pentru diverse categorii de cabluri electrice, în corelare cu destinația utilizării acestora. Pe baza acestuia se vor dezvolta procese și programe de informare și instruire în vederea creșterii pregătirii și a competentelor tehnice pentru personalul Inspecției Muncii implicat în supravegherea pieței referitoare la echipamentele electrice de joasă tensiune, ce includ și cablurile electrice.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, vor fi organizate evenimente și alte inițiative (conferințe, ateliere, mese rotunde, dezbateri publice, campanii de informare ș.a.), pentru explicarea importanței folosirii unor produse de calitate adecvată în toate categoriile de construcții, instalații, rețele sau circuite, atât pentru protecția împotriva incendiilor, cât și pentru siguranța și continuitatea funcționării rețelelor de infrastructură, precum și pentru creșterea duratei de viață a instalațiilor electrice în general.

Despre APPCR

Asociația Profesională a Producătorilor de Cabluri din România (APPCR) este singura asociație de profil din industrie, reunind principalii producători de cabluri la nivel național, din care fac parte companii precum Prysmian Cabluri și Sisteme, ICME Ecab, Electroplast, RCB Electro 97, Iproeb, Teraplast și PGA Electric.

Calitatea de membru al APPCR poate fi atribuită oricărei persoane fizice sau juridice române care a dat dovadă de etică și bune practici în afaceri și care recunoaște și se obligă să respecte Statutul și Codul de conduită al Asociației, precum și orice alte proceduri, politici sau documente interne ce le vor fi aduse la cunoștință, cu respectarea cerințelor legale in vigoare. Acesta trebuie să facă parte din categoria producătorilor de cabluri sau din industriile conexe acesteia și se angajează sa sprijine obiectivele și activitatea Asociației.

Pentru mai multe informații despre activitatea APPCR vă rugăm să accesați site-ul: https://appcr.ro/

Despre Inspecția Muncii

Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti. Instituţia are personalitate juridică şi îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei.

Pentru mai multe informații despre activitatea Inspecției Muncii, vă rugăm să accesați site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/